• Beste leden, ouders, vrijwilligers en andere betrokkenen,

    Op maandag 21 november zal de jaarlijkse (algemene) ledenvergadering worden gehouden in de kantine van de VV Kapelle. 
    Alle stemgerechtigde leden zijn hierbij van harte uitgenodigd. 

    Hieronder treft u de stukken aan ter voorbereiding op de ALV.

    Tot dan!

    Bestuur VV Kapelle