• Beste Leden,

  De Algemene Ledenvergadering (ALV) houden we elk jaar aan het begin van het seizoen. Vanwege de Covid-19 pandemie hebben we de ALV over het jaar 2019-2020 uitgesteld. In de periode november/december zijn de maatregelen echter wederom aangescherpt, waardoor we de ALV weer hebben moeten uitstellen. 
  Daarom houden we de ALV nu digitaal cq schriftelijk. De procedure zal daarom iets anders verlopen dan normaal.

  Alle leden hebben per e-mail een uitnodiging ontvangen voor de ALV. Deze willen we vaststellen op 15 maart aanstaande.
  In de uitndodiging zal de agenda ALV 2019-2020, de concept notulen van de ALV over 2018-2019 worden verzonden. 

  Zodra u de deze stukken hebt ontvangen, zal de termijn voor het stellen van vragen openstaan. Vanaf het moment dat u de uitnodiging heeft ontvangen tot en met 12 maart 2021 kunt u alle vragen stellen via: secretaris@vvkapelle.nl. We zullen alle vragen beantwoorden en toelichten in deze periode.

  ALs u vragen heeft over de jaarrekening kunt u een afspraak maken met de penningmeester via: penningmeester@vvkapelle.nl. Tijdens deze afspraak kunt u de vragen stellen en zal de penningmeester een toelichting geven.

  Na 12 maart 2021 zullen we de agenda vaststellen en de concept notulen opstellen. Per 15 maart 2021 is dan de ALV gehouden en afgerond.

  Hieronder kunt u, na 15 februari 2020, het jaarverslag 2019-2020 downloaden.

   

  Bestuur VV Kapelle