• V.V. Kapelle heeft als vereniging te maken met diverse maatschappelijke ontwikkelingen.
  Alleen het geven van de mogelijkheid tot voetballen is niet langer voldoende. De voetballer van gisteren is de consument van vandaag. Dat betekent dat het verenigingsaanbod zo interessant mogelijk gemaakt moet worden, mede omdat de concurrentie op het gebied van vrijetijdsbesteding enorm is toegenomen.

  Om bovenstaande te kunnen realiseren, is structuur aanbrengen noodzakelijk. Om te beginnen moet er een duidelijke visie aanwezig zijn:

  "Als V.V. Kapelle willen wij de voetbalsport in de ruimste zin van het woord bevorderen. Daarom wil V.V. Kapelle toe naar een professionelere aanpak voor zowel het prestatieve als recreatieve voetbal, met daarbij aandacht voor de maatschappelijke en sociale functies. V.V. Kapelle is een vereniging van en voor iedereen, die zich sociaal wil bewegen en wil voldoen aan de vraag naar voetbal als sport en anderzijds als vereniging met haar rol maatschappelijke rol in de samenleving. We willen als V.V. Kapelle een club met uitstraling zijn."

  De organisatie moet duidelijk zijn en het moet voor iedereen helder zijn hoe de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden zijn vastgelegd. Daartoe is een beleidsplan opgesteld.

  Iedereen binnen de vereniging zal zich in dit plan moeten kunnen vinden, want dit is de voorwaarde om plannen daadwerkelijk in praktijk te brengen. Immers draagvlak is voorwaarde nummer één voor succes. Aspecten die hierbij meespelen zijn o.a. wet- en regelgeving, maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligers, etc.

  Het besturen van een vereniging als V.V. Kapelle betekent ook dat er keuzes gemaakt moeten worden en dat taken zo helder mogelijk omschreven moeten worden.

  Daartoe heeft het bestuur werkgroepen ingesteld. Zie daarvoor hieronder.

  Bij het besturen van de organisatie spelen de genoemde werkgroepen een belangrijke rol.

  Onontkoombaar, passend bij een grote vereniging als V.V. Kapelle, is overleg. Samen consensus bereiken, samen besluiten nemen.

  Het Bestuur nodigt iedereen dan ook van harte uit zijn of haar mening te delen en aanbevelingen te doen.

  Op deze wijze kan V.V. Kapelle een sociale en prettige vereniging zijn en blijven!

   

  Bestuur V.V. Kapelle

 • Commissie leden

  LidRolE-mail
  Stoop, RickLid werkgroep spelerszaken
  Vink, KeesVoorzitter
  Meer, Tom van derPenningmeester
  Hakkaart, StephanSecretaris
  Hage, IvanNotulist
  Rooze, BobAlgemeen bestuurslid
  Venmans, RobAlgemeen bestuurslid