• Contributieregeling          (bedragen per seizoen)          (bedragen per half seizoen)

  Spelend lid t/m 12 jaar                 € 141,60                                    € 70,80

  Spelend lid van 13 t/m 14 jaar      € 170,40                                    € 85,20

  Spelend lid van 15 t/m 18 jaar      € 195,00                                    € 97,50

  Spelend lid 19 jaar en ouder         € 221,40                                    € 110,70


  Niet spelend lid 19 jaar en ouder   € 46,20                                      Bedragen enkel per jaar

  Donateurs                                   € 30                                           Bedragen enkel per jaar


  De contributie wordt twee keer per seizoen afgeschreven, aan het begin van een seizoen en halverwege het seizoen.

  • De bovengenoemde bedragen gelden vanaf 1 juli 2016 en zijn inclusief het lidmaatschap van de KNVB ad ca. € 10,00 per jaar.
  • In de contributie zit ook €30 voor het kledingbeleid inbegrepen (tenue wordt door de vereniging aangeschaft)
  • Het contributiejaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
  • Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap dient de contributie over het lopende halfjaar te worden voldaan.


  Spelende leden betalen contributie zodra gebruik is gemaakt van faciliteiten op ons complex. Tenzij sprake is van een proeftraining. Klik hier voor meer informatie over een proeftraining.

  Afmelden dient te geschieden via het formulier dat u aantreft onder het kopje Opzeggen. Afmelden via de leider/trainer wordt niet geaccepteerd. De data waarop afgemeld dient te worden zijn:

  Vóór 15 juni aan het einde van een seizoen en vóór 31 december halverwege het seizoen. Uitzonderingen zijn ter beoordeling aan het bestuur: bestuur@vvkapelle.nl

  Mocht u een beroep willen doen op een (subsidie)regeling, zoals het jeugdsportfonds, vluchtelingenwerk, enz. verzoeken wij dit te vermelden op het aanmeldformulier. Ook kunt u contact opnemen met de penningmeester via: penningmeester@vvkapelle.nl