• Wij als bestuur van de vv Kapelle gaan ervan uit dat dit meehelpt aan een betere omgang met elkaar en een positiever beeld van het voetballen in zijn algemeen.

  Algemene gedragsregels op en rond het voetbalcomplex:

  • Voetbal is emotie. Zowel de euforie van het winnen als de teleurstelling van het verliezen hoort erbij. Ga daar op fatsoenlijke manier mee om.
  • Iedereen gedraagt zich sportief.
  • Iedereen is verantwoordelijk voor het opruimen van zijn eigen rommel. Je ruimt je eigen rotzooi/afval op en gooit het in de vuilnisbakken.
  • We veroorzaken geen overlast op het sportcomplex en/of daarbuiten.
  • Fietsen en brommers en motoren zetten we op de daarvoor bestemde plaats.
  • Auto’s worden in de bestemde vakken geparkeerd.
  • Loop over de voetgangerspaden naar betreffende velden en niet OVER de velden.
  • Betreden van kunstgrasveld altijd via toegangspoort en niet met vieze schoenen.
  • Toeschouwers staan ACHTER de hekken en NIET op het veld tijdens trainingen en wedstrijden.
  • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden, gebruik tijdens wedstrijd is niet toegestaan.
  • Alcoholgebruik na de wedstrijden volgens drank en horecawet voor voetbalverenigingen.
  • Zelf meegebrachte drank is verboden.
  • Kantinefunctionarissen behandel je met fatsoen. Sluitingstijd is sluitingstijd. Hoe gezellig het ook is. Je bent van harte welkom die gezelligheid elders voort te zetten. Volgende week is de kantine weer geopend.
  • Is het druk? Wacht geduldig op je beurt. Of liever nog: bied aan om even bij te springen.
  • Reken direct bij bestelling of aan het einde van je bezoek je consumpties af.
  • Draag je steentje bij om de kantine netjes en opgeruimd te houden. Breng je lege flesjes en glazen naar de bar. Deponeer je afval in de vuilnisbak. Heb je geknoeid vraag dan even om een doek, dweil of veger en ruim het even op.
  • Drugsgebruik en drugsbezit in en om het sportcomplex is niet toegestaan en zal direct leiden tot royement van het lidmaatschap en/of een complex verbod.
  • Geweld, fysieke en geestelijke mishandeling (anders dan de in het voorgaande punt benoemde sanctie), diefstal, vernieling, discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook, evenals enig ander grensoverschrijdend gedrag wordt niet geaccepteerd en is aanleiding voor sancties.
  • Houd het pad langs veld 3 vrij van obstakels, eventuele hulpdiensten moeten hier altijd gebruik van kunnen maken.
  • Een ieder die zich niet aan de gedragsregels houdt, wordt op dit gedrag aangesproken en zo nodig worden er maatregelen getroffen Gedragsregels voor de leden/spelers:
  • Je bent een teamspeler, sportiviteit naar elkaar staat voorop.
  • Je zorgt dat je op de trainingen aanwezig bent en als je niet kan, geef je dat tijdig door aan de trainer.
  • Tijdens de trainingen toon je inzet en respect naar de trainer toe.
  • Je zorgt dat je op tijd bij de wedstrijden bent en als je niet kan spelen, geef je dat op tijd door aan de trainer/leider.
  • Tijdens wedstrijden toon je inzet en ben je sportief naar je teamgenoten en tegenstanders.
  • Je hebt RESPECT voor je eigen teamgenoten, de tegenstander, leiders/coaches, publiek, grensrechters, scheidsrechter. Met andere woorden, voor IEDEREEN die zich in en rondom het veld bevindt.
  • Je accepteert de beslissingen van de scheidsrechter, coach, leider en grensrechters tijdens wedstrijden. Hoe onrechtvaardig of verkeerd deze in jouw ogen ook mogen zijn. Iedereen kan een fout maken. Alleen de aanvoerder en trainer/leider mogen – op fatsoenlijke manier – de scheidsrechter naar zijn overwegingen vragen en hun visie daarop geven.
  • Als je kleding van de club in bruikleen krijgt, ga je daar netjes en zuinig mee om.
  • Je bent zuinig op de materialen die gebruikt mogen worden. Ook de kleedkamers en velden horen daarbij.
  • Omkleden doe je in de kleedkamer. Je voetbalschoenen maak je buiten schoon op de daarvoor aangewezen plaats. De kleedkamer laat je netjes achter. De laatste die doucht en/of de kleedkamer verlaat, trekt de douche- en kleedkamervloer aan en veegt de kleedkamer (bezem)schoon. Grond, gras en ander vuil en afval deponeer je in de prullenbak. Dit geldt niet alleen als je thuis speelt, maar ook als je elders te gast bent.
  • Op zaterdag verlaat je uiterlijk om 17.00 uur de kleedkamer
  • Je voetbaltas plaats je buiten onder de overkapping en niet in de kantine.
  • Voetbalschoenen in de kantine zijn verboden.

   Gedragsregels voor de trainer:

  • De trainer heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, begeleiders, tegenstanders en andere functionarissen.
  • De trainer houdt zich aan de indeling van trainingsdagen/-tijden/-velden, ervan afwijken kan, maar wel in en ná goed onderling overleg.
  • De trainer zorgt ervoor dat er zuinig wordt omgegaan met de velden en trainingsmaterialen.
  • De trainer zorgt ervoor dat de velden na de training leeg zijn en de materialen netjes opgeruimd.
  • De trainer zorgt ervoor dat de goals in de daarvoor bestemde vakken geplaatst worden.
  • De trainer zorgt ervoor dat, wanneer de ballenhaken gebruikt zijn, deze ook weer op de daarvoor bestemde plaats worden opgehangen.
  • De trainer gebruikt geen alcohol en tabak tijdens de (jeugd)training of wedstrijd. Je hebt een voorbeeldfunctie naar de kinderen toe.
  • De trainer kijkt na de training de gebruikte kleedkamer na en veegt deze zo nodig aan.
  • De trainer draagt zorg voor het uitdoen van de verlichting op het veld, in de kleedkamers en het voetbalcomplex na de training als er geen andere teams meer zijn.
  • De trainer sluit het sportcomplex af als deze de laatste is op het complex.
  • De trainer rapporteert wangedrag van spelers, ouders aan het bestuur. Gedragsregels voor de leider/coach:
  • Als leider/coach heb je een voorbeeldfunctie voor je team.
  • Als leider/coach sta je voor positief coachen langs de lijn en geef je het juiste voorbeeld aan de spelers, je schreeuwt en of scheld niet en blijft ten alle tijden rustig.
  • Als leider/coach heb je respect voor de spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechter, grensrechters en tegenstanders.
  • Als leider/coach ben je verantwoordelijk voor de wedstrijdplanning. Inventariseer vroegtijdig of je bij wedstrijden een voltallige ploeg hebt. Zo niet, overleg dan met de trainers/leiders van de ploegen in dezelfde en aangrenzende leeftijdsklassen of je daar spelers kunt lenen. Mocht dat niet mogelijk zijn, overleg dan met het wedstrijdsecretariaat of er mogelijkheden zijn om wedstrijden op de dag zelf te verplaatsen of dat verplaatsing naar een andere dag nodig is.
  • Als leider/coach ben je op tijd aanwezig voor de wedstrijden en bij afgelastingen breng je het team op de hoogte.
  • Als leider/coach ben je verantwoordelijk voor de opstelling van het team.
  • Als leider/coach ben je verantwoordelijk voor het (laten) opmaken van het was- en rijschema.
  • Als leider/coach ben je verantwoordelijk voor het invullen van de digitale wedstrijdformulieren.
  • Als leider/coach ben je verantwoordelijk voor het invullen van uitslagen op de website.
  • Als leider/coach ontvang je de tegenpartij en de scheidsrechter.
  • Als leider/coach draag je zorg voor de kleedkamer, zowel uit als thuis moeten ze netjes worden achter gelaten. Spelers vervullen hier ook een rol in. Je kunt hier bijvoorbeeld een corveeschema voor op (laten) maken.
  • Als leider/coach ben je verantwoordelijk voor het beschikbaar materiaal zoals bijvoorbeeld de wedstrijdballen.
  • Als leider/coach ga je niet in tegen het besluit van de scheidsrechter. Tijdens de wedstrijd verandert dit niets aan het besluit en commentaar leidt veelal tot escalatie.
  • Als leider/coach gebruik je geen alcohol en tabak tijdens de wedstrijd je hebt een voorbeeldfunctie.
  • Als leider/coach rapporteer je wangedrag of andere problemen voor/tijdens of na de wedstrijd aan coördinator, verantwoordelijke of bestuur van desbetreffende vereniging(en).

  Gedragsregels voor de ouders/verzorgers:

  Als ouder/verzorger:

  • Heeft u een voorbeeldfunctie voor de kinderen. Geef dus het goede voorbeeld.
  • Heeft u respect voor eenieder die betrokken is bij de wedstrijd/training.
  • Staat u buiten het veld ACHTER de hekken en NIET op het veld.
  • Laat u het trainen en coachen over aan de betreffende personen.
  • Mag u ALTIJD POSITIEF aanmoedigen.
  • Schreeuwt en/of scheld u niet langs de lijn en gaat u zich niet met de wedstrijd bemoeien in negatieve zin.
  • Helpt u met het vervoer van en naar wedstrijden en het wassen van wedstrijdkleding.
  • Mag u altijd op/aanmerkingen hebben over de gang van zaken binnen de club. Suggesties tot verbetering zijn altijd welkom. Bespreek dit dan met het bestuur en/of leider/trainer van het team.
  • Zonder u geen vereniging. Er zijn talloze taken die uitgevoerd moeten worden om onze vereniging draaiende te houden. Wilt u ook uw steentje bijdragen? Vraag het bestuur naar de mogelijkheden en behoeften.

   

  Bestuur v.v. Kapelle