• Nieuwe leden

    Het komt regelmatig voor dat tijdens het seizoen mensen komen kijken bij onze vereniging. Men wil dan informatie inwinnen en de sfeer proeven. Soms wordt gevraagd of een kind spontaan kan meertrainen. Dat laatste komt niet vaak voor. 

    Mocht dit gebeuren, verwijs de mensen eerste instantie naar de website, onder contact. Daar staat de meest essentiële informatie. Ook kan men daar een proeftraining aanvragen, door een e-mail te sturen naar jeugd@vvkapelle.nl. Laat de mensen dan naam, leeftijd en contactgegevens vermelden in de e-mail. Het jeugdbestuur zal dit verder oppakken.

    Ter verdere informatie, na aanmelding kijkt het jeugdbestuur in welk team er ruimte is. Daarna kan een kind 4 keer meetrainen.

    Seniorenleden wordt verzocht contact op te nemen met: tc@vvkapelle.nl of via bestuur@vvkapelle.nl.