• Historie van v.v. Kapelle

  Kort voor het begin van de Tweede Wereldoorlog wordt de voetbalvereniging "Kapelle" officieel opgericht op 24 juni 1939.
  In het begin van de vereniging werden voetbalstudies aan de Goesestraat bij Café "Sport" gehouden en werd aldaar ook gevoetbald met zelfgepleegde terrein-egalisatie. Vervolgens werd getracht te voetballen op een wei onder aan de dijk bij baas Scheele.
  De dijk fungeerde als natuurlijke tribune en de doelen, die een groot deel van een jaar in een diepe sloot verbleven, moesten natuurlijk bij elke wedstrijd opnieuw geplaatst worden. Ook ontbrak het aan kleedruimte. Een mooie bijkomstigheid was dat de huur laag was. Na een periode in Schore te hebben gevoetbald, mocht de vereniging gebruik maken van het Kattendijkse veld.
  Ook in Kattendijke werd niet lang gevoetbald en na de periode aldaar mocht de vereniging gebruik maken van een echt voetbalveld die in Dijkwel gelegen was.

  We bleven verhuizen, nu naar de Vroonlandseweg, mooi gelegen met een groot sportgebouw, waardoor we heel wat comfortabeler gingen werken. Er was veel werk aan het veld. Legendarisch is Ko Schrier hier geworden door zijn onvervaard "putjestrappen". Ontelbare uren heeft hij daaraan besteed, soms bijgestaan door wat spelers "op rij" als de hele mat was omgeploegd.
  In die tijd, we schrijven eind jaren vijftig, had V.V. Kapelle de beschikking over 1 voetbalveld (tegenwoordig "de ijsbaan"). Het sportgebouw, wat daarnaast gelegen is, diende als kleedlokaal, en in de wintermaanden werd in het gymlokaal getraind. De vereniging telde op dat moment circa 60 spelende leden, verdeeld over 4 elftallen.

  In 1970 kocht de Gemeente Kapelle, in overleg met de voetbalvereniging, de boomgaard aan de Vroonlandseweg, die tot dan toe eigendom was geweest van de heer Lenshoek.
  Korte tijd daarna begon de Heidemij met de aanleg van het eerste veld, gelegen op de hoek van de huidige accommodatie (veld 1), met daarachter het halfverharde trainingsveld. Dit was echter slechts een gedeelte van de geraamde plannen. De tekening van het sportcomplex gaf 3 voetbalvelden, 1 trainingsveld, kantine, bestuurskamer, berging t.b.v. de kantine, 2 scheidsrechterslokalen, 4 spelerslokalen, een berging voor materialen en een kalkhok aan. Met financiële hulp van de Gemeente Kapelle en met subsidie van de NSF nam de v.v. Kapelle zelf de bouwwerkzaamheden voor zijn rekening. Na 16 maanden bouwen was de accommodatie gereed. Later werden nog 2 speelvelden en 2 kleedlokalen toegevoegd en werden berging en bestuurskamer vergroot.

  Op 14 mei 1977 werd het huidige sportcomplex, met de naam "Groene Woud", officieel geopend. Volgens velen behoorde het sportcomplex destijds tot één van de mooiste en modernste accommodaties van Zeeland.
  Op dat moment telde de vereniging ongeveer 280 leden verdeeld over 4 seniorenelftallen en 13 jeugdelftallen.

  In 1983 werd de accommodatie verder verfraaid met het plaatsen van 6 lichtmasten rondom het hoofdveld. Begin jaren negentig werden de plannen om een zittribune te bouwen op het hoofdveld gerealiseerd. Ook werd een gedeelte aan de kantine gebouwd en diende een viertal containers naast de kantine als bestuurskamer, verzorgings- en bespreekruimte.

  Rond 2001-2002 werden de oude lichtmasten op veld 1 door een viertal nieuwe masten vervangen. De vervanging van kantine en kleedkamers in 2009 was een zeer ingrijpende verbouwing en verbetering van de accommodatie. Deze kwam o.a. tot stand met steun van de Gemeente Kapelle en veel vrijwilligers die zich hebben ingezet in die bouwperiode.
  De laatste grote investering is zeer recent. In de zomer van 2015 is veld 3 ingewisseld voor een schitterend kunstgrasveld. Ook zijn op veld 3 de lichtmasten vervangen. Daarmee is de accommodatie echt up-to-date en kan de vereniging trots zijn op onze accommodatie.

  Sportief
  In 1979 was er succes op het sportieve vlak met de promotie van het 1e elftal naar de 3e klasse KNVB (later 2e klasse KNVB).
  Daar zou Kapelle uitgroeien tot een zeer stabiele factor, omdat pas in 2000 de volgende promotie werd gevierd, namelijk naar de 1e klasse.

  Op het sportieve vlak deed Kapelle in de periode 1985-1990 voornamelijk bij de jeugd van zich spreken. Met recht behoorde de jeugdopleiding van Kapelle tot de beste van Zeeland. In deze jaren kwamen diverse jeugdelftallen uit in de landelijke jeugdcompetities. Doordat vele talenten uit deze periode de vereniging trouw bleven en doorstroomden naar het 1e en 2e elftal, werden in de jaren negentig door Kapelle 1 vele nacompetities gehaald en kwam het 2e elftal enige jaren uit in de reserve Hoofdklasse. Echter pas in het jaar 2000 kon het 1e elftal promotie realiseren naar de 1e klasse KNVB. Op dat moment behoorde Kapelle zeker tot de top van het Zeeuwse zaterdagvoetbal. Voor bestuur, spelers, begeleiding en supporters een prachtige ervaring. Helaas was het verblijf op dit niveau slechts van korte duur. Aan het einde van het seizoen 2001/2002 degradeerde Kapelle terug naar de 2e klasse.

  Aan het einde van het seizoen 2007/2008 degradeerde Kapelle naar de 3e klasse, waar het elftal tot op de dag van vandaag speelt.
  De vereniging werkt hard om het elftal weer naar de 2e klasse te krijgen, wat een mooi doel is voor de komende periode.