• De Vrienden van Kapelle zijn supporters die graag wat extra's geven aan onze club. Zij dragen de club niet alleen een warm hart toe maar zijn ook bereid een financiële bijdrage te geven van € 20,00 per jaar. Onze club is hiermee in staat om elk jaar wat extra's te doen op het gebied van aankleding en presentatie. In 2021 hebben 110 vrienden een bijdrage geleverd voor de Vrienden van v.v. Kapelle 2022. Van de opbrengst hebben we een mooie buitentent en twee heaters aangeschaft. Als club zijn wij hier erg blij mee!

  • Wat gaan we komend seizoen doen?

    Vanaf oktober 2022 gaan we nieuwe Vrienden van Kapelle werven voor het jaar 2023. We willen de opbrengst gebruiken voor het vernieuwen van ons terras.