• Als leider dan wel als trainer binnen de VV Kapelle bent u van harte welkom!

  We proberen als vereniging iedereen zo persoonlijk mogelijk te benaderen, we gebruiken de website als informatiebron en achtervang, Op deze pagina treft u de meest gangbare aanwijzingen voor het begeleiden van een (jeugd)team binnen de VV Kapelle.

  In de vorm van filmpjes proberen we zaken te visualiseren en een richting te geven. Daarnaast hebben we kant-en-klare trainingsstof tot onze beschikking te weten de "Rode draad". Dit is trainingsstof die we gedurende het gehele seizoen hanteren. Meer informatie daarover op deze pagina.Die kunt u gebruiken voor de trainingen gedurende het hele seizoen. 

  Met onderstaande filmpjes willen we je wat handvatten geven waarmee je met je team aan de slag kunt. Elke leeftijdgroep heeft weer specifieke kenmerken en vraagt een andere aanpak. Hieronder staat per leeftijdscategorie uitgelegd hoe je hiermee zou kunnen omgaan. Doe er je voordeel mee. Maar als je enthousiast bent en probeert je spelers poitief benadert en motiveert kan het bijna niet mis gaan. Vraag ook eens om je heen bij andere teammanagers of ze nog tips hebben. Helemaal als je voor het eerste teammanager bent kan dit handig zijn.

  Veel succes en plezier. Dat laatste is het belangrijkste.

  Taken Leider/trainer

  * Het op een gezellige en sportieve wijze sturend optreden bij een groep (jeugdige) voetballers. Elke beginnende trainer/leider ontvangt aan het begin van een seizoen een handleiding vol met praktische tips en richtlijnen.
  * Er op toezien dat de naam van de voetbalvereniging VV Kapelle op een correcte manier naar buiten wordt uitgedragen
  * In geval van afmeldingen tijdig zorgen voor andere spelers in overleg met de betreffende coördinator, trainer(s) en leider(s).
  * Het bijhouden van reservebeurten en uitslagen, het correct en volledig invullen van het digitale wedstrijdformulier met behulp van       de wedstrijdzaken app. Bijhouden en controleren van de spelersgegevens en foto's
  * Het opstellen van een vervoerschema voor de uitwedstrijden. Kan met behulp van de Voetbal.nl app.
  * Het stimuleren van de teamgeest en het stimuleren van het deelnemen aan nevenactiviteiten.
  * Tijdig aanwezig zijn voor wedstrijden en/of trainingen.
  * Het begeleiden van een geblesseerde speler, bij een ongeval begeleiden van de speler naar de eerste hulp, het informeren van de       ouders en het (jeugd)bestuur.
  * Ervoor zorgen dat kleedkamers na gebruik om toerbeurt door de teamspelers worden schoongemaakt.
  * Het toezicht houden op het gebruik van materialen en het zorgvuldig hiermee omgaan.
  * Bij disciplinaire maatregelen ervoor zorgen dat het (jeugd)bestuur altijd wordt ingelicht. 
  * Het ontvangen van de tegenpartij en scheidsrechter en het wegwijs maken op het complex.
  * Het onder alle omstandigheden bedanken van de scheidsrechter, tegenstander en er op toezien dat het eigen team dit ook doet.
  * Toezien dat er voor aanvang door de spelers handen wordt geschud met de tegenstanders.
  * Ervoor zorgen dat waardevolle spullen uit de kleedkamer worden meegenomen en het controleren na afloop van een training of           wedstrijd of er niets is blijven liggen.
  * Het bijwonen van teammanagersvergaderingen om ervaringen uit te wisselen, dan wel een thema te bespreken.
  * Wedstrijdverslag invullen op de website van VV Kapelle.
  * Gebruik van de Voetbal.nl app promoten bij ouders en spelers.

 • Hieronder een aantal handvatten voor het coachen van de pupillen. De filmpjes zijn nu nog gericht op de oude opzet van F, E en D pupillen. Zodra de filmpjes beschikbaar komen met de nieuwe leeftijdsindelingen komen die op deze pagina.