• Waar moet ik zijn?

  Aan het begin van een seizoen wordt iedere leider/trainer geïnformeerd over de tijden van de trainingen en voorzien sleutels, trainingsmaterialen en wedstrijdtenues.
  Mocht u daarna nog vragen hebben of zaken willen regelen treft u hieronder een aantal zaken aan en kunt u zien waar u moet zijn voor de diverse onderdelen.

  Teamindelingen - Voor de indelingen zie de voetbal.app en de wedstrijdzaken app. Meer informatie over de voetbal.nl app zie deze pagina en voor meer informatie over de wedstrijdzaken app zie deze pagina.

  (Oefen)wedstrijden - Het regelen of het verzetten van (oefen)wedstrijden gaat via het wedstrijdsecretariaat in samenspraak met het jeugdbestuur. Stuur daartoe een mail naar: wedstrijden@vvkapelle.nl.

  (trainings)materialen - Voor het regelen van trainingsmateriaal en dergelijke kunt u terecht bij de werkgroep Beheer, materialen. Beheer@vvkapelle.nl.

  Verzorging - Binnen VV Kapelle hebben we ook de beschikking over verzorgers. Deze kunnen bereikt worden via:

  Kantine - wilt u iets regelen in de kantine dan kunt u daartoe de beheerders in de kantine aanspreken of een mail sturen naar kantine@vvkapelle.nl

  Evenementen - Vragen en opmerkingen met betrekking tot evenementen bij de werkgroep evenementen, mail naar evenementen@vvkapelle.nl.

  Sponsoring - Voor sponsoring van een team kunt u terecht bij de werkgroep Sponsoring. Let op, binnen VV Kapelle hanteren we een kledingbeleid.