• De Technische commissie.                                 

  De Technische Commissie (TC) is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het technische beleid voor de senioren en junioren. De TC heeft zich ten doel gesteld het beoefenen van de voetbalsport voor alle leden mogelijk te maken met dien verstande dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen prestatieve en recreatieve teams.

  Bij het ontwikkelen en uitvoeren van het technische beleid heeft de TC een organiserende, coördinerende, initiërende en controlerende taak.

   

  Enkele verantwoordelijkheden:

  -De TC zorgt voor continuïteit van trainers .

  -De TC houdt contact met de trainers en spelers.

  -De TC regelt de indeling van de prestatieve teams, echter bij de jeugd in samenwerking met de Jeugdcommissie.

  -De TC bewaakt de doorgaande lijnen op voetbaltechnisch gebied.

  -De TC ziet toe op de doelstelling dat trainingen didactisch en pedagogisch worden afgestemd op

    leeftijdsspecifieke kenmerken.

   

  Samenstelling TC-senioren:

  Bart Dierkx: coördinator

  Rob Venmans: contactpersoon bestuur

  Krijn den Deurwaarder: lid

  Jos Minderhoud: lid

  Harry de Waard: lid

  Samenstelling TC-jeugd:

  Bart Dierkx: coördinator

  Wout Vink: lid

  Bob Rooze: lid

   

  De Technische Commissie is te bereiken via tc@vvkapelle.nl